Oferta

Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości gruntowej polega na wydzieleniu części nieruchomości, najczęściej celem przeniesienia własności nowo powstałej nieruchomości przez dotychczasowego właściciela na rzecz nabywcy. Podział (w sensie wieczysto-księgowym) jest to odłączenie z dotychczasowej księgi wieczystej co najmniej jednej działki gruntu, która wchodzi w jej skład i założenie dla niej nowej księgi. Podział w ujęciu administracyjno-prawnym (podział geodezyjny) jest określeniem w dotychczasowych granicach działki innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany dotychczasowego właściciela dzielonej nieruchomości. Na czas realizacji podziału, jak i na cenę jego wykonania wpływa wiele różnych czynników. Proces podziału nieruchomości jest okresem trwającym od kilku tygodni do kilku miesięcy. Jest to uwarunkowane m.in. tym, czy działka jest terenem rolnym, czy objętym planem zagospodarowania przestrzennego, jak duża jest nieruchomość, jaki jest jej stan prawny, jaka jest jej źródłowa dokumentacja określająca położenie punktów załamania granic i wiele innych.

Podział działki trwa od dwóch do czterech miesięcy. Istnieje wiele czynników, które mogą podział znaczenie wydłużyć.

Cena każdorazowo ustalana jest w oparciu o konkretną sytuację. Czynniki warunkujące koszt wykonania podziału związane są z tym, z jakim rodzajem nieruchomości mamy do czynienia, jaki jest stopień skomplikowania podziału a także, w jakim regionie położona jest nieruchomość.

Podziały działek i nieruchomości - cennik
podział na 2 pierwsze działki1850 zł
za każdą kolejną działkę300 zł
Łączenia działek i nieruchomości (wraz z dokumentacją do ksiąg wieczystych)
połączenie 2 działek wchodzących w skład jednej nieruchomościod 500 zł

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies